חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חג החנוכה

12/12/2022
חנוכה

אנו חוגגים את חג החנוכה בהדלקת נרות ובאמירת הלל והודאה להשם יתברך על הנסים ועל הפורקן שעשה לאבותינו בימי בית שני. אז קמה עלינו מלכות יוון הרשעה, וביקשה לעקור את תורת ישראל ולבטל מצוותיה, כמו שאומרים בתפילת על הנסים: " להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך". היוונים נכנסו לבית המקדש, חיבלו בו וטמאוהו, וגם עלה בידם למשוך רבים מישראל אחר תרבותם, תרבות יוון, אלה הם המתייוונים שנמשכו אחריהם, ואלה סייעו ביד היוונים להחדיר את תרבותם בקרב העם, והייתה אותה שעה קשה מאוד לישראל.

 

מתוך מצב זה של הרס, של שיעבוד ושל פיצול פנימי קמו קומץ אנשים מבית חשמונאי, מתתיהו ובניו, אזרו חיל, ובסיסמת "מי לה' אלי" הניפו את נס המרד, ויצאו להילחם בשלטון יוון ובתרבותם. כוח אמונתם הטהורה עמד להם, שעשה להם הקב"ה נס וקבוצה קטנה זו של אנשים ישרים ומאמינים הצליחה להתגבר על היוונים הרבים ולגרשם מן הארץ. לאחר ששחררו את ירושלים מן היוונים, הייתה ראשית פעולתם להחזיר את עבודת המקדש למקומה. והיה זה ביום כ"ה בכסלו שנכנסו למקדש וטיהרוהו, וכשביקשו להדליק את המנורה לא מצאו שמן טהור, עד שמצאו פך אחד של שמן שלא היה בו להדליק אלא יום אחד, נעשה להם נס והדליקו ממנו שמונה ימים.

 

שונה חג החנוכה מכל חגי ישראל. לכל החגים אנו חוגגים זכר למאורע שארע לעמנו בחוץ לארץ. פסח - זכר מאורע שארע במצרים, שבועות - מתן תורה ארע במדבר סיני, סוכות – במדבר סיני, פורים - זכר למאורע שארע בפרס, ואילו חג חנוכה הוא החג היחיד שאנו חוגגים זכר למאורע שארע בארץ ישראל. דומות הבעיות המעסיקות את עם ישראל בארץ ישראל כיום, לבעיות שהעסיקו את החשמונאים. גם היום עומדים אנו בפני אויבים מבחוץ ולדאבוננו גם בפני שונאים מבפנים.

 

בין הרעיונות הנעלים המשובצים במסכת החג, עולה לנגד עינינו מושג האיכות, שבכוחו לגבור על הכמות. בתפילת על הנסים נאמר: " מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך". מחבר התפילה מונה תכונות איכות במחנה ישראל: "טהורים", "צדיקים", "עוסקי תורתך" ואף על פי שהיו חלשים, גברו על הגיבורים הרבים. מושג זה מביע גם נס פך השמן, שמעט אור בעל איכות דחה הרבה מן החושך, ואין חושך אלא יוון.

 

"רבים ביד מעטים" זהו מושג המלווה את עם ישראל בתקופת חיותינו האחרונה בארץ ישראל. אין זאת אלא כוח אמונתנו ואיכותנו הם שעומדים לנו מול אויבינו המקיפים אותנו וזוממים עלינו להורגינו.

 

בהדליקנו בחג החנוכה את הנרות המסמלים את הנס והפורקן, מכריזים אנו על נצחיותה של רוח ישראל השופעת עוז, וגוברת על אויביה הרבים בטהרתה ובקדושתה. השנה, בהדליקנו נרות חנוכה, נזכור את אחינו יושבי חושך וצלמוות הנמצאים בשביה, ונתפלל שיוציאם הקב"ה משעבוד לגאולה ומאפלה לאורה.

 

בברכת חג אורים שמח.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד