חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מחוזות

שם ותפקיד 

טלפון 

דוא"ל 

מנהלת תעסוקה צפון - דליה סלוצקי

טל' 03-6173518

פקס 04-8200326

wzafon@tzevet.org.il

רכז תעסוקה צפון - איציק בן סימון

טל' 03-6173540

פקס 04-8200326

awzafon@tzevet.org.il

מנהלת תעסוקה שרון ודן - אילנה שורר  טל' 03-6173536
פקס 03-6169568

wcenter@tzevet.org.il

רכזת תעסוקה שרון ודן - אסתי לוי  

טל' 03-6173538

פקס 03-6169568 

awcenter@tzevet.org.il

מנהל תעסוקה יהודה - משה ארנון 

טל' 03-6173533

פקס 08-9471239

wyehuda@tzevet.org.il

רכזת תעסוקה יהודה - ציונה דן 

טל' 03-6173545

פקס 08-9471239

awyehuda@tzevet.org.il

מנהל תעסוקה ירושלים - שמעון מלכה  

טל' 03-6173524

פקס 02-6235713

mjerusalem@tzevet.org.il

מנהלת תעסוקה דרום - דניס אוחנה  

טל' 03-6173542

פקס 08-6439293

wdarom@tzevet.org.il

רכזת תעסוקה דרום - רונית אזולאי  

טל' 03-6173541

פקס 08-6439293

awdarom@tzevet.org.il

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד