חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

רשות המסים תשיב לגמלאים עשרות מיליוני שקלים שגבתה שלא כדין

במסגרת תביעה ייצוגית הודתה רשות המסים כי גבתה מס שלא כדין מקצבאות פטורות ממס שקיבלו גמלאים משנת 2012 ועד שנת 2019 - וכעת עליה להשיב את הכספים למקבלי הקצבאות
3/05/2022

פסק הדין עוסק בחובה שהנהיגה רשות המסים לקבל אישור מפקיד השומה לגמלאים, כתנאי לקבלת הפטור הנוסף ממס הכנסה על קצבה (קרי, חלק הפטור שמעל 35% מהקצבה), במקרה שבו גמלאי לא היוון חלק מקצבתו. מי לא קיבל אישור כאמור, משלם הקצבה ניכה לו במקור את מס ההכנסה על הקצבה, ללא התחשבות בפטור הנוסף, למרות שהגמלאי זכאי לפטור הנוסף.

 

להשלמת התמונה נאמר, כי לא הייתה מחלוקת כי מי שפנה לפקיד השומה והיה זכאי קיבל את האישור ומי שנוכה לו במקור מס ביתר ופנה בדיעבד, קיבל החזר. התביעה עסקה בכך שגמלאים רבים לא פנו לקבל את האישור ולא פנו לקבל את הפטור ולכן נוכה להם מס במקור ביתר.

 

חובה זו – שבוטלה בהנחיות מ-1.1.2020 לאור התובענה שהוגשה – אינה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 9א לפקודת מס הכנסה, לפיהן יש לקבל אישור פקיד שומה על שיעור הפטור, רק לגמלאי שהיוון חלק מהקצבה שלו בפטור.

 

פסק הדין אינו מעלה ואינו מוריד בקשר להליך שניהלנו ב"צוות" כנגד רשות המסים, שכן המקרה שלנו עוסק בגמלאים שהיוונו בפטור חלק מהקצבה.

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד