חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שאלות ותשובות בנושא הפסיקה לגבי פטור 190

10/04/2022

1. מי זכאי לפטור גמלאים?

כל גבר שהגיע לגיל ואישה שהגיעה לגיל 62 לאישה זכאים לקבל פטור לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה, בתנאים מסוימים.

 

 

2. כיצד מחושב הפטור?

מאחוזי הפטור מנוכים פטורים קודמים שקיבל הגמלאי ממועד קבלת ההיוון מצה"ל ועד הגיעו לגיל 67 לגבר/62 לאישה.

 

 

3. למה הוגשה העתירה?

רשות המסים שללה את הפטור הבסיסי מתוך סך הזכאות לפטור, מאחר שלטענתה ההיוון ניתן בתחילתו לכל החיים ולא הייתה משמעות מבחינתם להפסקת ניכוי ההיוון בגיל 70. טענה נוספת הייתה כי האמור לא חוקק בפקודת מס הכנסה ולכן הם לא מוכנים להתייחס לטענות ארגון "צוות" בטרם העתירה לבית משפט.

 

בעקבות הפשרה שקיבלה תוקף של פסק דין, נקבע מועד גיל המקדם – זהו המועד שבו רשות המסים לא תתייחס להיוון שלקח הגמלאי ותיתן לו את הפטור בניכוי פטורים קודמים שקיבל.

 

מועד גיל המקדם – נקבע בהתאם לגיל שבו לקח הגמלאי את ההיוון, בחישוב אקטוארי מסוים בריבית 5%. זהו המועד שבו רשות המסים לא תתייחס להיוון ותיתן לגמלאי את הפטור בניכוי פטורים קודמים שקיבל.

 

 

4. על מי חלה הפסיקה?

על כל מי שלקח היוון לכל החיים במסלול הישן וניכוי ההיוון מפסיק בגיל 70.

 

 

5. מה לגבי מי שלקח היוון לכל החיים אחרי 1997 וההיוון לגביו לא מפסיק בגיל 70?

בשלב זה הפטור המלא לא יינתן, עקב ההיוון שעדיין ממשיך להיות מנוכה.

 

 

6. מה לגבי מי שלא לקח היוון?

חישוב הפטור ייעשה בהתאם לזכאותו בניכוי פטורים אחרים, אם קיבל. חישוב הפטור, כאמור, יחל בהגיעו של הגמלאי לגיל הזכאות, גיל 67 לגבר, גיל 62 לאישה. הפטור יחושב לפי הנוסח שהתקבל בפשרה שאושרה על ידי בית המשפט.

 

 

7. מה גובה הפטור?

הפטור מחושב על סמך כלל הנתונים וסכומי הכסף שקיבל הגמלאי אחרי יום פרישתו ממקומות עבודה נוספים, כגון פיצויי פיטורין פטורים ממס, כספים מקופת גמל ואחרים.

 

גמלאי שלקח היוון בעת פרישתו מצה"ל ולא לקח כספים פטורים נוספים, הגיע לגיל המקדם ומגיש בקשה לקיבוע זכויות, עשוי לקבל את 52% הפטור המרבי בשנת 2022, שהם שווי ערך לכ-54,000 ₪.

 

קיבוע זכויות - מס הכנסה מחליט כמה אחוזי פטור ניתן לקבל מתוך 52% מהקצבה המזכה בשנת 2022. האמור בהתאם להסכם הפשרה שהתקבל בבית המשפט. לצורך ביצוע הקיבוע נדרש למלא טופס 161ד', לצרף את טופסי 161 מצה"ל וממקומות עבודה נוספים מיום השחרור מצה"ל ועד הגשת הבקשה לקיבוע זכויות. מומלץ מאוד כי מילוי הטופס ייעשה באמצעות אנשי מקצוע בלבד, רואה חשבון, יועץ מס או יועץ פנסיוני.

 

 

8. כיצד יש לנהוג בעקבות הפסיקה?

התשובה מתחלקת לשתי קבוצות:

 

א. מי שהגיע/ה לגיל הזכאות 67 לגבר/62 לאישה לפני 2012:

  • מופ"ת אמור לפרסם הנחיות לאותם גמלאים.
  • אם מדווח במופת שהגמלה היא הכנסתו היחידה של הגמלאי (סוג תעסוקה "לא עובד" בלבד), הגמלאי לא עשה קיבוע זכויות ולא נדרש לעשות תיאום מס לכל שנת מס – חישוב הפטור ייעשה, כנראה, על ידי מופת.

ב. מי שהגיע/ה לגיל הזכאות 67 לגבר/62 לאישה אחרי 2012:

  • מופ"ת ינחה את הגמלאי לבצע קיבוע זכויות.
  • ניתן להגיש למופת הצהרה לקבלת הפטור הנוסף (טופס 161ח') בגובה 17% בלבד.
  • מי שעשה קיבוע זכויות מינואר 2020 ואילך – רשות המסים תחדש את הקיבוע באופן יזום על ידה במידת הצורך ותעביר עדכון לגמלאי וגם למופ"ת.
  • לנוחיות החברים מצורף מסמך רשות המסים לגמלאים ולמייצגים, שפורסם ב-16.3.2022, בעקבות הפשרה שהתקבלה בבית המשפט, שקיבלה תוקף של פסק דין.
  • מבדיקה עם רשות המסים, משרדי פקידי המס יהיו ערוכים לקבל פניות לקיבוע זכויות בהתאם להסדר זה, מתחילת חודש מאי 2022.

 

9. אילו אישורים נדרש ממופת לצורך קיבוע זכויות?

  • טופס 161 ממופת. 
  • אישור היוון – או תלוש של החודש בו שולם ההיוון. אם אין אישור היוון לאור חוסר בנתונים – נדרש התלוש שבו הגיע הגמלאי לגיל הזכאות - 67 לגבר, 62 לאישה. 
  • אישור שלא לקח היוון – יש להצטייד באישור כאמור למי שלא לקח היוון.
לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד