חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בג"צ הגדלת הרמטכ"ל - עדכון

8/12/2021

חברי צוות,

 

בעתירה המתנהלת בבג"ץ כנגד התוספת המכונה הגדלת הרמטכ"ל, הוגשה זה עתה הודעת עדכון מטעם שר הביטחון, שר האוצר והרמטכ"ל. בהודעתם עדכנו את בית המשפט כי הממשלה גיבשה תזכיר לתיקון חוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות), שיעגן בחקיקה את עקרונות המדיניות שהוסכמו לפתרון הנושא.

 

על פי תזכיר הצעת החוק, גמלאי צה"ל שפרשו וקיבעו קצבתם, לא יושפעו משינוי החקיקה ותוספת הגדלות הרמטכ"ל לגמלתם תקובע בחוק. כך נכתב בתזכיר החוק מפורשות: "חייל שפרש מן השירות לפני תחילתו של חוק זה, יהיה זכאי לשיעור השלמת תקופות שירות כפי שנקבעו לו במועד פרישתו, ובלבד ששיעור זה הוא בהתאם לכללים שהיו בתוקף במועד פרישתו". בדברי ההסבר להצעת החוק אף נכתב במפורש כי "לגבי הגמלאים, תמשיך להשתלם הקצבה לפי השיעור שחושב במועד פרישתם, בהתאם לכללים שנהגו באותה העת".

 

לדעתנו, משמעות הדברים היא כי חלקי העתירה לבג"ץ אשר ביקשו להפסיק לשלם את רכיב הגדלת הרמטכ"ל מן קצבאות הגמלאים ואף להשיב את הכספים שהתקבלו בגינה במשך שבע שנים אחורה, נדחו, למעשה, ולדעתנו, כבר אינם עומדים כעת על הפרק.

 

תזכיר הצעת החוק הועבר למשרד המשפטים לשם קידום הכנתה כהצעת חוק ממשלתית, והיא נמצאת לקראת סיום והבאה לאישור ועדת השרים לחקיקה בהקדם.

 

כמו כן, בהודעתם התייחסו המשיבים להוראת בג"ץ בעבר, בנוגע לשאלה אם כל עוד לא הושלמה החקיקה החדשה, הם יימנעו ממתן זכויות העולות על המוצעות בתזכיר הצעת החוק. המשיבים ענו בהודעה כי כיוון שהחוק יחול רק על מי שטרם מלאו לו 40 במועד חקיקת החוק, הזכויות הניתנות לפורשים טרם השלמת הליך החקיקה אינן עולות על הזכויות המוצעות בתזכיר החוק.

 

נזכיר כי צוות נימק בפני בג"צ מדוע יש לדחות את כל טענות העותרות ולא להתערב בקצבאות גמלאי צה"ל.

 

נשוב ונעדכן אתכם.

 

בברכה,

ברוך אברהמי, עו"ד

דידי סן, עו"ד

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד