חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוחי הבריאות והסיעוד של "צוות" - הבהרה

1/12/2021

בעקבות המידע המופץ ברשתות החברתיות על ידי גורמים שונים בנוגע לביטוחי הבריאות והסיעוד של "קולקטיב צוות", לפניכם מידע עדכני:

 

1. בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח ושוק ההון לנושא ביטוח קולקטיבי, רק מי שיש לו זיקה לבעל הפוליסה (במקרה זה מדובר בחברות בארגון "צוות") יכול להיות מבוטח בביטוח הקולקטיבי של "צוות" בפוליסות הבריאות והסיעוד.

 

2. בהיעדר זיקה (ביטול יזום של חברות ב"צוות") יבוטל ביטוחו של הגמלאי/האלמנה והנ"ל לא יהיה זכאי לפוליסה המשכית בביטוח הבריאות. המשמעות הינה, שאותו גמלאי/אלמנה, באם ירצה לרכוש ביטוח פרטי, ייאלץ להצטרף לביטוח פרטי אחר, עם הצהרת בריאות ועל פי מצבו הבריאותי, וכמובן עלות הפוליסה תהיה בהתאם לגילו. העלות של פוליסת בריאות פרט גבוהה פי שניים עד פי שישה מעלות הביטוח הקולקטיבי.

 

בביטוח הסיעודי הגמלאי/אלמנה רשאי להצטרף ברצף לפוליסת פרט סיעודית תוך 90 יום מיום ביטול חברותו/ה ב"צוות", אבל עלות הפרמיה תעלה בצורה משמעותית.

 

ראו דוגמאות:

 

גיל 

סכום ביטוח 

גבר

"צוות" 

אישה
"צוות" 

גבר

פרטי 

אישה

פרטי 

45  5,500 ש"ח  48  62  174  269 
54  4,500 ש"ח  120  134  222  339 
65  3,700 ש"ח  147  150  373  569 
75  3,300 ש"ח  244  260  707  1,138 

 

 

3. בפוליסות הבריאות והסיעוד יש מנגנון "הגנה", המעוגן בחוזה שבין המבטח לבין "צוות", אשר במקרה שמכל סיבה כלשהי יבוטל הביטוח הקולקטיבי לכלל מבוטחי "צוות", חברות הביטוח מחויבות לקלוט את המבוטחים לביטוח פרטי ברצף ביטוחי, הן בביטוח בריאות והן בביטוח הסיעוד, ללא מגבלת גיל.

 

4. פוליסת הסיעוד הקולקטיבית של "צוות" נבנתה על פי הוראות רשויות הפיקוח על הביטוח וההון במשרד האוצר ובשיתוף עמן, לתקופה של 100 שנים. משמע, שבכל נקודת זמן לאורך התקופה, במידה שהמבוטח יהיה במצב סיעודי, הוא יקבל את גמלת הסיעוד בהתאם לכיסוי שיש לו.

 

5. במעקב הרצוף שמבוצע מול חברת הביטוח נמצא שכל מדדי פוליסת הסיעוד עומדים, אחרי כמעט ארבע שנים, במתווה האקטוארי ומעבר לכך, מה שמצביע על יציבותה של הפוליסה.

 

6. תוקף הפוליסה הסיעודית הינו עד 31/3/2028, ומדי שנתיים מוארך לשנתיים נוספות. כלומר, ב-1/4/22 יוארך התוקף עד 31/3/2030, וכך הלאה, עד שנת 2034 (בהסכמה שבין המבטח לבין "צוות").

 

7. גם אחרי תקופה זו תוארך הפוליסה לתקופות נוספות בהסכמה בין המבטח ובין "צוות".

 

 

הדגשה למבוטחי "צוות" בביטוח הסיעודי

 

1. הביטוח הסיעודי נבנה אקטוארית ל-100 שנים. יש הבדל בין תקופת ביטוח לבין תכנון אקטוארי. תקופת הביטוח מוגבלת בשנים, על פי הוראות הפיקוח על הביטוח, וזאת במטרה להגן על מבוטחים, שלא יהיו "שבויים" בידי חברת ביטוח אחת. זה נותן כוח בידי בעל הפוליסה לקבל את התנאים הטובים ביותר עבור חבריו בעת הארכת תקופת הביטוח.

 

2. יש ערבוב מושגים בין הביטוח הקולקטיבי לבין ההמשכיות בביטוח פרט במקרה של ביטול של הפוליסה (מקרה קיצון שבו מבוטל הביטוח הסיעודי וחברת הביטוח מחויבת לקבל את כל המבוטחים לפוליסה פרטית המשכית).

 

בעת חתימת ההסכם ב-2018 לא היה עדיין אישור לחברת הביטוח "מנורה" לפוליסת פרט לגילאי 85 ומעלה במקרה של ביטול של הפוליסה הקולקטיבית. (ברור שבפוליסה הקולקטיבית אין בעיית גיל וכולם מבוטחים בלי תלות בגיל ). נושא זה נסגר כפי שדווח בהבהרה הקודמת ואין יותר מגבלה.

 

3. בימים אלו התחילו מגעים ראשוניים עם הפיקוח על הביטוח וחברת הביטוח "מנורה מבטחים" לבדיקת היתכנות להרחבת הכיסוי הקיים כיום לחמש שנים (תגמול סיעודי), כך שיהיה לכל החיים.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד