חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד
צוותון מס' 114 - מרץ 2016

 

  

 

העורך הראשי: אבי לחיאני, סמנכ"ל "צוות"  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

בחירות למוסדות "צוות" - 2016 

 

 

 

 

הסתיים שלב ב' של בחירות 2016. בשלב זה נבחרו מועמדים שהגישו את מועמדותם לתפקידים ולמוסדות הבאים:

 

יו"ר מחוזות - נבחרו על ידי כלל חברי הגוף הבוחר המחוזי.

גזברי המחוזות - נבחרו על ידי חברי מועצת המחוז בלבד.

נציגי המחוזות לוועד המנהל הארצי - נבחרו על ידי חברי מועצת המחוז בלבד.

חברי הוועד המנהל של המחוזות - נבחרו על ידי חברי מועצת המחוז בלבד.

 

לחצו לצפייה בתוצאות הבחירות במחוזות 

 

 

ביום ג', 15 במרץ 2016, יתכנס "הגוף הבוחר" לבחירת יו"ר "צוות", ואסיפת הנבחרים תבחר את חברי ועדת הביקורת הארצית וחבר השופטים למשפט חברים.

 


 

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

 

כפי שידוע לכם, רשות המסים שינתה את ההנחיות לעניין חישוב הפטור ממס על הקצבה לכלל הגמלאים שהגיעו לגיל פרישה (לגבר 67, לאישה 62) משנת 2015 ואילך.

 

כבר עם היוודע לנו הדבר, יצאנו נגד החלטה זו של רשות המסים ובשיתוף פעולה עם גורמי אכ"א פרט נכנסנו לתהליך של דיונים לשנות החלטה זו.

 

התוצאה המידית הייתה שבמהלך שנת 2015 סוכם על ביצוע "פיילוט" עם רשות המסים לפיו הגמלאים יקבלו את מלוא הפטור לפי סעיף 9 א' לפקודה.

 

בשנת 2016 החליטה רשות המסים לשנות את הכללים ולא לתת את מלוא הפטור לגמלאים לפי סעיף 9 א'. משמעות הדבר שלגמלאים הוענק אחוז פטור נמוך ממה שקיבלו בעבר.

 

בעקבות האמור נעשתה פנייה מטעמו של היועץ המשפטי של "צוות" למנהל רשות המסים, ב-3 בפברואר 2016, בתביעה לתקן את נושא חישוב הפטור ממס על הקצבה המזכה. לחצו כאן למכתב לרשות המסים

 

בפנייה זו אל מנהל רשות המסים הוצגו טיעונים משפטיים ומקצועיים התומכים בהמשך מתן מלוא הפטור ממס הקבוע בפקודת מס הכנסה לגמלאים שהגיעו או יגיעו לגיל הפרישה, ואשר, כאמור, סיימו או לא סיימו את התשלומים בגין ההיוון.

 

פנייתנו זו לרשות המסים טרם נענתה. אנו נשוב ונדווח בעניין זה בהמשך.  

 

 


 

אירוע המעילה

 

אנו מעדכנים בעניין זה כי ב-24 בפברואר 2016, ניתן פסק דין בתביעה המשפטית שהגיש "צוות" נגד העובד שמעל בכספי הארגון.

 

פסק הדין מחייב את העובד ואת רעייתו לשלם ל"צוות" את מלוא הכספים שנגנבו ולפי החישוב של רואה החשבון של "צוות". בנוסף לכך, חויב העובד להחזיר את פיצויי הפיטורין שקיבל. בנוסף פסק בית המשפט תשלום הוצאות של 10,000 ₪ לטובת ארגון צוות. כמו כן, סכום אגרות בית המשפט ששילם צוות לבית המשפט יוחזר לצוות.

 

במקביל לכל האמור לעיל, עדיין מתקיימים הליכים פליליים שנפתחו ביוזמת "צוות". על כל התפתחות בעניין זה נעדכנכם.

 


 

מהוונים לכל החיים

 

הסכם הגמלה שנחתם בשנת 2012 עיגן בחקיקה תקנות הנוגעות להחזרים בגין היוון. בעקבות הסכם זה הוטב מצבם של רבים מחברינו, שזכו לקיצור תקופת ההחזר בעבור ההיוון.

 

עם זאת, הפתרון שניתן לא היטיב עם כלל הגמלאים ונותרה קבוצה של כ-1,800 מבין חברינו אשר נטלו היוון לכל החיים לאחר שנת 1997. התקנות לא חלות עליהם ולכן ימשיכו לנכות מקצבתם החזרי ההיוון במלואם, גם לאחר הגיעם לגיל שבעים.

 

בעניין זה החלה עבודת מטה, לה שותפים נציגים מקבוצה זו (קצינים ונגדים), אשר תכליתה להעלות את הנושא מול גורמי צה"ל ומערכת הביטחון ולהתניע פעילות שתביא לשינוי רוע גזרה זו ותאפשר להם ליהנות מהתקנה 20/70 הנהוגה לגבי כלל הגמלאים מאז 1992.

 

ביום 14 במרץ 2016 נקיים פגישה עם ראש אכ"א בעניין זה.  

 


 

הצעת חוק קופה ציבורית 

 

בימים אלה עולה על שולחן הדיונים בכנסת הצעת חוק שיוזם ח"כ דוד אמסלם, הנוגעת למשתכרים גם קצבה וגם משכורת מהקופה הציבורית.

 

מטרות הצעת החוק, לפי דברי המציע, להפעיל הסדר אחיד ושוויוני לגבי כל הזכאים לפנסיה תקציבית בכל הנוגע לשיעור הקצבה שתשולם להם אם הם ממשיכים לעבוד ומקבלים, בנוסף לקצבתם, משכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית.

 

הצעת החוק באה לתקן גם את חוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות). משום כך, אנו בצוות יצאנו כנגדה ופנינו לגורמים שונים במערכת. כמן כן, יצאנו בפנייה משפטית מנומקת הן לשרת המשפטים והן ליועץ המשפטי לממשלה. חששנו היה כי בדרך זו תופחת הגמלה של חברנו הנמנים עם אותה קבוצה.

 

קיבלנו גם את תשובת שרת המשפטים, לפיה היא אינה תומכת בהצעת חוק זו. בעקבות זאת שונתה הצעת החוק. בנוסחה החדש אומרת הצעת החוק שלא ייעשה שינוי, אלא בתקנות. התקנות הנוגעות לגמלאי צה"ל יצריכו הסכמת שר הביטחון ואישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

 

פנינו לראשי צה"ל ולשר הביטחון בכדי שלא ייתנו ידם לתקנה שגורעת מזכויות גמלאי צה"ל.

 

הצעת החוק עברה קריאה טרומית ותידון בהמשך. נוסחה זה אינו סופי ואנו ב"צוות" נפעל כדי להגן על החברים ועל זכויותיהם. 

 


 

ביטוח לאומי – תביעה להחזרים

 

נמשכת הפעילות בעניין זה, בתיאום עם גורמי צה"ל ומשרד הביטחון, באמצעות היועץ הכספי לרמטכ"ל, המקיים שיח בעניין זה עם גורמי הרשות לביטוח לאומי. כפי שעדכנו בצוותון האחרון, נעשתה פנייה בעניין זה למנכ"ל הביטוח הלאומי, ובימים אלה אמורה להינתן תשובה בעניין. על כך נעדכנכם.  

 

 


 

ברוכים הבאים ל"צוות"

 

בחודש פברואר 2016 הצטרפו לארגון "צוות" 54 חברים חדשים. נברכם בברכת ברוכים הבאים! 

 

 

 

 

ביטוח הבריאות והסיעוד של "צוות"

 

בתאריך 7 מרץ 2016 התקיים דיון במשרד האוצר בראשות הממונה על תחום הבריאות והסיעוד באגף הפיקוח של שוק ההון – הגב' שרונה פלדמן. מטעם "צוות" השתתפו בדיון מנכ"ל "צוות" דן נדיב, יו"ר ועדת הבריאות אילן דולפין, היועץ המשפטי עו"ד מורן מאירי, רואה חשבון דוד כהן ומנהל הביטוח הרפואי של "צוות" עמיר להב.

 

בסיכום הדיון נמסר לנציגי "צוות" כי המתווה הייחודי של הביטוח הסיעודי לעמיתי "צוות", כפי שהוגש לאוצר, אושר, וכי יתאפשר לארגון להמשיך את הביטוח הסיעודי במתווה של קולקטיב.

 

תוקפו של האישור אינו מוגבל בזמן, אולם בתום כל שמונה שנים ובתיאום עם האוצר, יבוצע מכרז מול חברת הביטוח להמשכיותו, במתווה שאושר. המתווה צפוי להתחיל בינואר 2017.

 

מידע נרחב בעניין זה, יופץ בנפרד.  

 

 

 

 

 

 

 

תוכנית הסבת אקדמאים להוראה "צוות – הטובים בחינוך" – שנת הלימודים תשע"ז

 

יחידת התעסוקה ב"צוות", בשיתוף מנהל הפרישה בצה"ל, פותחים את ההרשמה לתוכניות הסבת אקדמאים להוראה "צוות – הטובים בחינוך" לקראת שנה"ל תשע"ז בשלוש המכללות:

 

מכללת "בית ברל" בכפר סבא – תוכנית "צוות – הטובים בחינוך".

 

מכללת "בית ברל" בכפר סבא – תוכנית שנייה המתקיימת במכללה "חינוך מתמטי מעל ומעבר" – תוכנית להסבת מהנדסים להוראת מתמטיקה.

 

מכללת "אורנים" בקרית טבעון – תוכנית "צוות – הטובים בחינוך בצפון".

 

מכללת "קיי" בבאר-שבע – תוכנית "צוות – הטובים בחינוך בנגב".

 

חברים המעוניינים להצטרף לתוכניות יפנו למנהלי התעסוקה במחוזות.

 

 


 

 

סדנאות העצמה לדורשי עבודה

 

יחידת התעסוקה ב"צוות" ומכון שיפור בע"מ מקיימים סדנאות העצמה לחברי "צוות" דורשי עבודה. הסדנאות מתמקדות בהעצמה אישית לחיפוש והשתלבות במעגל העבודה.

 

להלן מועדי הסדנאות המתוכננות לחודשים הבאים:

 

14/3/2016 – מחוז דרום

4/4/2016 – מחוז צפון

7/4/2016 – מחוז יהודה

23/5/2016 – מחוז יהודה

7/6/2016 – מחוז דן

22/6/2016 – מחוז דרום

27/6/2016 – מחוז צפון  

 

חברים המעוניינים להשתתף בסדנאות העצמה יפנו למנהלי התעסוקה במחוזות.

 


 

"סל הכשרה" לסיוע להשתלבות במעגל העבודה

 

באפשרותם של דורשי העבודה המעוניינים לעבור הסבה מקצועית שתסייע להשתלבותם במעגל העבודה לקבל סיוע כספי למימון ההכשרה מתוך תקציב "סל הכשרה" העומד לרשות יחידת התעסוקה. קבלת הסיוע מחייבת עמידה בקריטריונים.

 

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למנהלי התעסוקה במחוזות.

 


 

קורסים מוכווני תעסוקה לחברי "צוות"

 

 

קורס "תחזוקאי מטפים מטלטלים" – מחוז צפון
מועד פתיחת הקורס – מרץ 2016 בחיפה.

 

פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים.

 

חברים המעוניינים להשתתף בקורסים יפנו למנהל התעסוקה במחוז צפון.

 

 

 

 

 

אלוף מיל' נועם תיבון – מונה למנהל מחלקת "עיר עולם ותיירות" בעיריית תל אביב. בתפקידו האחרון בשירות הקבע פיקד על הגיס הצפוני.

 

תא"ל מיל' ירון ליבנת – מונה למנכ"ל חברת טקמר, מקבוצת ח. מר תעשיות. ראש פרויקט ה"מרכבה" בצה"ל לשעבר.

 

אל"מ מיל' עו"ד אהרון משניות – מונה לשופט בית המשפט המחוזי (באר שבע). נשיא בית הדין הצבאי לערעורים ביהודה ושומרון לשעבר.

 

אל"מ מיל' מופיד עותמאן – מונה ליועץ שר הפנים לענייני המגזר הערבי והדרוזי.

 

 

 

 

 

 

ברכות חמות ליו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי על כי ועדת יקירי תל-אביב יפו החליטה לזכותו בתואר "יקיר העיר תל אביב-יפו" לשנת 2016.

 

 

 

 

 

  

וידאו "צוות" מציג: מגזין מס' 95

לחצו כאן לצפייה ביוטיוב


תגובות והערות ל"צוותון" נא שלחו אל:
BITAON@tzevet.org.il


 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד

GUI: Grid_1.asp
close