קורסים והכשרות מקצועיות לקראת פתיחה

יחידת התעסוקה ב"צוות" מקיימת מעת לעת קורסים והכשרות לחברי "צוות" דורשי עבודה, על פי דרישות שוק העבודה והתאמתם לדורשי העבודה.

 

חשוב להדגיש כי פתיחת הקורסים מותנית במינימום משתתפים.

 

חברים המעוניינים לקבל פרטים נוספים יפנו למנהלי התעסוקה במחוזותיהם.  

 

תיאור מלא של הקורס נפתח בהקלקה על שם הקורס.

 

 

שם הקורס 

מחוז 

מועד פתיחה 

מקום הקורס 

מועד אחרון לרישום

מתקין גז טבעי מוסמך צפון  14.2.2018 מכללת ארז בשלומי  28.1.2018
 ממונה בטיחות בעבודה יהודה 22.4.2018  ראשל"צ  22.3.2018 

 

 

 

"סל הכשרה"

 

אנו מבקשים להזכיר לכלל החברים המבקשים ללמוד להכשרה מקצועית לשם הסבה מקצועית או לשם יצירת אפשרויות תעסוקה נוספות, באפשרותם לבקש סיוע במימון ההכשרה מתוך "סל ההכשרה" העומד לרשות תקציב יחידת התעסוקה ב"צוות". מתן הסיוע ניתן לחברי "צוות" דורשי עבודה עפ"י קריטריונים (מצב אישי/כלכלי וכו') ובמעבר ועדת "סל הכשרה". 

 

חברי "צוות" דורשי עבודה המעוניינים בפרטים נוספים מתבקשים ליצור קשר עם מנהלי התעסוקה במחוזותיהם.

עבור לתוכן העמוד