עיקרי פוליסת הסיעוד

הביטוח יופעל כאשר מבוטח לא יוכל לבצע בכוחות עצמו 3 פעולות מוטוריות - מתוך 6 שמפורטות בפוליסה


עיקרי פוליסת הסיעוד


תקופת הכיסוי הסיעודי היא ל- 5 שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

 

מקרה הביטוח הינו כאשר מבוטח אינו יכול לבצע בכוחות עצמו ונזקק לעזרת הזולת בביצוע 3 פעולות מתוך 6 המפורטות:

א. לקום / לשכב;
ב. להתלבש / להתפשט;
ג. להתרחץ;
ד. לאכול / לשתות;
ה. שליטה על הסוגרים;
ו. יכולת לנוע ממקום למקום.

 

או היותו של המבוטח במצב של תשישות נפש הדורשת השגחה עליו במשך רוב שעות היממה.

 

גובה הפיצוי:

 

א.  כאשר המבוטח הסיעודי נמצא בבית:    4,000 ₪ לחודש.

ב.  כאשר המבוטח הסיעודי נמצא במוסד:  6,000 ₪ לחודש.

 

הערה:

תשלום גמלת הסיעוד בפוליסת "בריאות בצוות" הינה בשיטת הפיצוי, משמע שהמבוטח אינו נדרש להציג הוצאות בפועל או קבלות ע"מ לקבל את התגמול הכספי.


החרגות:


מבוטח שהיה במצב סיעודי בטרם כניסתו לביטוח - לא יהיה זכאי לכיסוי סיעודי.

 

*תוקף הכיסוי הינו עד 30.11.2012.

ארגון "צוות" נמצא כעת במו"מ מול המפקח על הביטוח במשרד האוצר להארכת הביטוח הסיעודי לכל החיים.


 

  טופס תביעה סיעודית
  שאלון הערכה תפקודי
עבור לתוכן העמוד