דבר יו"ר ועדת פרט

חברים יקרים, 

  • הטיפול והסיוע לחברים הוא מן החשובים בפעילות ארגון "צוות" ולכן יש להתייחס לכל בקשה באדיבות, תוך הקפדה על שמירת זכויותיהם וכבודם של החברים. 

  • הטיפול בבקשות החברים לסיוע נעשה על ידי ועדת פרט ארצית אשר דנה בהן לאחר שהועברו ונבדקו על ידי המחוזות. הוועדה דנה בסוגים שונים של בקשות לסיוע, כפי שיפורט בהמשך.

  • בקשות הסיוע הינן בעלות אופי רגיש. יש לנהוג במידע המועבר על ידי החבר בדיסקרטיות ולהקפיד על צנעת הפרט.

  • חשוב לציין בפני החבר הפונה שבנושאים מסוימים ההחלטה אם להיענות לבקשה מותנית ותלויה בגורמים חיצוניים - אכ"א/פרט ו"חבר". 

  • הטיפול בבקשות הוא תהליך שלא ניתן לתחום את משכו בפרק זמן מוגדר. עם זאת, יש ונכון להקפיד ולעדכן את החבר בסטאטוס הטיפול. 

  • תודה לחברי הוועדה על פעילותם הברוכה, למנהלי המחוזות והמזכירות, ובמיוחד לסמנכ"ל צוות - מר אבי לחיאני ולרכזת הפרט הגב' סטלה יוסף על שיתוף הפעולה הפורה המאפשר לטפל ולסייע לנזקקים מקרב חברינו.

הבה נעשה ביחד ונצליח,

סיגל טל לוי

יו"ר ועדת פרט

עבור לתוכן העמוד